Företagspresentation

Boing Konsult bedriver aktiviteter i gränslandet mellan verksamhet och IT där professionell kommunikation och tydligt ledarskap är framgångsfaktorer.

  • Vi fokuserar på leverans av användbara tjänster till verksamheten. Ledning av förändringsprojekt är ett fokusområde.

  • Vi representerar lång erfarenhet både inom IT och ledarskap.

  • Vi intresserar oss för människans och organisationens inre drivkrafter och motivation vilket, är vi övertygade om, leder till bättre resultat och harmoni.

  • Vi erbjuder dig och ditt företag vår långa erfarenhet och breda kontaktnät för att leverera nytta och resultat.


BOING KONSULT är verksamt inom   tre huvudområden:

 

Boing Konsult, Tel:0706-54 20 82   E-mail: boris.ottoson@boingkonsult.se

Webbdesign: Idéhjulet