Coaching

Boris Ottoson är sedan flera år en internationellt certifierad coach enligt ICC-metoden. Boris har genomfört många coachuppdrag, både individuellt och i grupp. Eftersom coachuppdrag bygger på fullständig integritet kan inga referensuppdrag redovisas.

Nedan visas hur ICC’s grundare definierar coachning:

"Coaching is not telling people what to do; it is helping them clarify and control their life. Coaching builds awareness, empowers choice and leads to change. It unlocks a person’s potential to maximise their performance. Coaching helps them to learn rather than teaching them."

Joseph O´Connor, grundare av International Coaching Community - ICC

Vill du veta mer om ICC följ länken nedan:

www.internationalcoachingcommunity.com

 

Mentorskap

Hur överför vi kunskapen hos medarbetare som varit verksamma länge i organisationen till dem som är nya? Hur säkrar vi att medarbetare har alla möjligheter att utvecklas? Hur skapar man självsäkerheten att tänka i nya banor?
Svaret är mentorskap.

Mentorskap kan sägas vara en modern form av det gamla lärlingssystemet. En erfaren mentor är handledare eller rådgivare åt en vetgirig adept. I det moderna mentorskapet lär mentorn och adepten av varandra även om adeptens utveckling står i fokus.

Mentorn agerar bollplank för adepten och bidrar med sin kunskap och erfarenhet inom ämnet. Det finns många fördelar med mentorskap men det är viktigt att man utgår från vissa regler och riktlinjer för att insatsen inte ska bli verkningslös eller rinna ut i sanden.Vi erbjuder därför utbildningar både för mentorer och adepter.

BOING KONSULT är verksamt inom   tre huvudområden:

 

Boing Konsult, Tel:0706-54 20 82   E-mail: boris.ottoson@boingkonsult.se

Webbdesign: Idéhjulet