Konsult

Chef-att-hyra

Ibland uppstår ett akut behov av en erfaren ledare. Det kan inträffa i samband med sjukdom, uppsägning eller annan omständighet som ingen kan råda över.

Boing Konsult har lång erfarenhet av ledarskap både i olika anställningar och som inhyrd konsult ofta med anknytning till IT eller angränsande områden. Vi har förmågan att snabbt sätta oss in i företagets behov och möjligheter samt leverera resultat. I vårt ledarskap är alltid medarbetarna i centrum eftersom vårt arbetssätt utgår från att alla medarbetare har möjlighet att bidra i organisationens utveckling.

Exempel på uppdrag:

Scribona

 • CIO med placering i företagsledningen. Totalansvarig för införande av nytt affärssystem i koncernens alla verksamheter i fyra länder. Ledare för IT-avdelningen med 30 medarbetare. Genomförde en omorganisation av IT-avdelningen. Uppdraget varade i 12 månader.

AMF Pension

 • Chef ör systemutvecklingsavdelningen inom IT. Ansvarade även för upphandling av konsulter. Innehade även en roll som projektledare och t.f. IT-arkitekt.
 • Ansvarade för 15 medarbetare och lika många konsulter. Uppdraget varade i 13 månader.

Green Cargo

 • Ekonomichef inom marknadsavdelningen. Ansvarade för 6 medarbetare. Uppdraget varade 6 månader.

Marakanda - Ett gemensamägt bolag mellan Telia och Föreningssparbanken

 • VD-stöd i samband med bildandet av bolaget.

Autoo AB

 • CIO hos med placering i företagsledningen. Projektledare för flera affärsprojekt.

Telia

 • Organisation och projektledning av nytt kunderbjudande

 

Projektledning


Vi har under många år genomfört en mängd olika projekt, bland annat utvecklings-, förändrings- och affärsprojekt både i mindre och större företag och organisationer. Ofta med anknytning till IT. Vi har lärt oss att genom att alltid engagera medarbetere erhåller vi ett betydligt bättre och mer hållbart resultat. Vi använder gärna Agila metoder i vårt arbetssätt. Exempel på uppdrag:

Niscayah AB

 • Global projektledare för gemensamt internationellt ERP-system

AMF Pension

 • Projektledare för flera projekt, både inom försäkring och WEB.

Telia och FöreningsSparbanken (Swedbank)

 • VD-stöd och projektledare vid etablering av nytt bolag

 

Utredningar

Ibland uppstår behov av att få en oberoende genomlysning av en situation, arbetssätt, organisationsform eller effektiviteten i ett eller flera affärsbaserade IT-system. Vi arbetar helt oberoende utan knytningar till leverantörer eller andra aktörer. Vi kan därför föreslå förändringar och förbättringar utan att ta hänsyn till andra än våra uppdragsgivare. Vi arbetar med med hög etik och konfidendiellt. Exempel på uppdrag:

Alfa Laval Agri

 • Förstudie inför e-handelsatsning på uppdrag av koncernledningen


IKEA

 • Utredning om globalt varuflöde i samband med kraftig expansion
 • Utredningsuppdrag av globalt tullsystem

AGA

 • Förstudieprojekt gällande gemensamt nordiskt IT-center

ISA, Invest in Sweden Agency

 • Översyn av organisation och IT-miljö


BOING KONSULT är verksamt inom   tre huvudområden:

 

Boing Konsult, Tel:0706-54 20 82   E-mail: boris.ottoson@boingkonsult.se

Webbdesign: Idéhjulet