Utbildningar

Vi utvecklar och genomför utbildningar i egen regi, tillsammans med kollegor och i samarbete med NFI i Stockholm.

Bland de utbildningar vi har utvecklat och genomför finns:

Intensivkurs för IT-chefer, IT-samordnare och IT-strateger

Fördjupningskurser för IT-chefer, IT-samordnare och IT-strateger

Effektiv förhandlingsteknik

Modernt mentorskap

Konsulter

Ledarskap

Vi åtar oss även att utveckla utbildningsmaterial och genomföra företagsspecifika utbildningar.

För öppna och schemalagda kurser hänvisas till:

www.nfi.se

BOING KONSULT är verksamt inom   tre huvudområden:

 

Boing Konsult, Tel:0706-54 20 82   E-mail: boris.ottoson@boingkonsult.se

Webbdesign: Idéhjulet